Levnadsöden – välkomna 15 maj!

L e v n a d s ö d e n  är temat på kvällen som är det sista större evenemanget före sommaren. Två GF-medlemmar delar med sig av sina erfarenheter och sin forskning.
 
Jämtska hovskräddare i S:t Petersburg
Rurik Löfmark
berättar om sin morfar som emigrerade som liten från Jämtland till tsarens uniformsskrädderi i S:t Petersburg.

Barnavårdsman
Det andra föredraget handlar om situationen för oäkta barn under tidigt 1900-tal och om hur samhället både rättsligt och praktiskt stöttade barn födda utom äktenskapet. Barbro Nordlöf är socionom och bosatt i Stockholm och har bland annat författat boken “Barnets rätt och bästa – en studie i barnavårdsmannaverksamheten i Stockholm” och har själv släktforskat sedan 1970-talet.
 
Kaffe och möjlighet till forskning, med eller utan hjälp från funktionärer, finns förstås också. 
 
Hjärtligt välkomna!
Plats: Anderstorpsvägen 16, Solna