Rättelse om Perman och ytterligare namn i personregistret!

Namnregistret inom projektet Inrikes pass fylls på med nya namn kontinuerligt. Idag nådde vi 19 335 sökbara poster. Fler namn ger fler träffar och nya spännande upptäckter.

Inte minst när det gäller apotekaren Samuel Perman. Den notis som finns nedan om honom väckte intresse. Chris Bingefors letade fram lite apotekarhistoria och skrev i GFs Facebookgrupp om vad hon hittade. Den apotekare Perman som verkade i Östersund är sannolikt inte samme apotekare Perman som dyker upp i Kristinehamns passjournaler! Här finns plats för rättelse…

Vem var han då, apotekaren Perman i Kristinehamn. Jo, Samuel Perman den yngre var son till Samuel Perman i Östersund. Han var fältapotekare i fälttåget i Tyskland och i Norge 1814. Han köpte apoteket i Kristinehamn 1815, sålde det 1820 och köpte en egendom i Ölme. Han erhöll 1840 burskap i Kristinehamn som handlande med in- och utländska växter och frön. Allt enligt Sveriges apotekarehistoria.

Hur avspeglas då detta i passjournalerna från Kristinehamn? Följande resor återfinns i journalerna:

  • 3 juni 1815 erhöll ”Öfver Fält Apotekaren” Perman pass för resa från Kristinehamn till ”Diverse inrikes städer och orter”. Passet var giltigt ett år.
  • 2 juni 1817 erhöll ”Öfv. Fält Apotekaren” Perman pass för resa från Kristinehamn till Östersund.
  • 2 maj 1818 erhöll ”Fru Apotekerskan” A. C. Perman pass för resa från Kristinehamn till Stockholm.
  • 23 oktober 1820 erhöll ”Fält Apotekaren S. Perman, dess Fru och 2ne systrar” pass för resa från Kristinehamn till Stockholm, och slutligen
  • 30 oktober 1821 erhöll ”Fältapotekaren” Sam. Perman pass för resa från Kristinehamn till Stockholm.

Det är roligt när bilder klarnar. Tack, Chris, för rättelse och uppdatering!