Släktforskarkafé torsdagen den 2 juni kl 18.30 – 20.00

Vid detta släktforskarcafé presenteras GF:s nya digitala tidskrift Släkthistoriska Studier (SHS). Vi gästas av SHS:s chefredaktör Per-Olof Åstrand. Vi kommer också ta upp förslag på angelägna släktforskarfrågor som kan bli ämnen och teman för GF:s kommande program. Kom dina förslag! Mötet leds av ordföranden Thomas Fürth.

Zoomlänk till mötet finns på medlemssidorna.
Icke medlemmar får länk till mötet genom att anmäla sig här. Anmälan måste ske minst tre timmar innan mötet startar.