Svenska porträttarkivets 100-åriga historia

infobladetTorsdag den 15/1 kl 18.00 kommer Emilia Ström till GF och presenterar det svenska porträttarkivet.

Svenska porträttarkivet rymmer mängder med fotografier på porträtt. Många av originalen i privat ägo men med fotografier av dessa förvarade i porträttarkivet. Emilias föredrag berör porträttarkivets historia, dess struktur, verksamhet och nuvarande status. Även porträttets roll i ett allmänt kulturhistoriskt perspektiv och dess betydelse inom genealogi illustreras med exempel från arkivet. Frågor kring tillgänglighet och digitalisering tas upp under en avslutande diskussion.

Kaffeservering finns.

Varmt välkomna till GFs Arkiv och Bibliotek!