Symposium om Lag och rätt den 5 september 2021

Den 5 september kl 10-14 genomförs Riddarhusets och Genealogiska Föreningens årliga genealogiska symposium. Årets tema är ”Lag och rätt” och symposiet äger rum digitalt via Zoom. Michael Lundholm är moderator och programmet är som följer:

  • Martin Sunnqvist: Ätten och rätten – det adliga släktbegreppet.
  • Kirsi Salonen: Fromma begäran och oäkta äktenskap – svenskt frälse inför det påvliga penitentiarieämbetet under senmedeltiden.
  • Elsa Trolle Önnerfors: Om hovrätterna som adelns domstol och om testamentsmålen.
  • Martin Dackling: Att konservera godsen vid släkten – svenska fideikommiss under 400 år.
  • Göran Mörner: Allt du vill veta om §37-ätter men inte vågar fråga.
  • Christian Pfeiff: Riddarhusets stiftelser.

Du hittar ett detaljerat program med tider här.

Varmt välkommen!