Tack till våra registrerare…

…som är behjälpliga med att bygga upp personregistret tillhörigt projektet Inrikes pass. Under registreringsdagen lördag 3/9 medverkade sju medlemmar i det gemensamma registreringsarbetet, både i föreningslokalen och från datorn hemma. Resultatet räknat över hela dygnet blev inte mindre än 723 nya poster – nya personer att hitta vid sökning! Nja, "nya" förresten? – de äldsta posterna är från 1696, de yngsta från 1840!

En nöjd projektledare bugar och gläds!