Temadag: Kvinnor

Hur gör vi kvinnor synligare i släktforskningen?

Lördag den 14 oktober kl 10-15

I samband med lördagens föreläsning lägger vi ut en handling på medlemssidorna som gör just det – gör kvinnor synligare. Det är Förmyndarkammaren i Stockholms arkiv D XVI e – Register å Ogifta Qvinnor, myndiga enligt kongl. förordning af den 15 Juni 1858. 1858 fick ogifta kvinnor fyllda 25 år rätt att söka myndighet, 1863 blev ogifta kvinnor myndiga på sin 25-årsdag. De kvinnor som i Stockholm under dessa fem år anmälde sin önskan att bli myndiga återfinns i denna volym. Ett fönster mot historien… vilka var de? varför var det just dessa kvinnor som anmälde sin önskan? Kanske fortsatt forskning kan svara på de frågorna.

Förra hösten ordnade vi en föreläsningslördag på temat kvinnor och släktforskning. Ett antal intressanta kvinnor lyftes fram. I år är lördagen tänkt att bli en inspirationsdag på temat synliggörande – hur gör vi kvinnorna synligare?

10.30        Ulf Berggren – Arkivkällor användbara vid kvinnoforskning.

11.30        Anna-Karin Westerlund – Hur jag som politiker har lyft fram kvinnor genom namnsättning av gator och parker i Uppsala.

12.30           Lunch

13.30       Beatrice Christensen Sköld – Att börja från slutet. Metodiska aspekter på personhistorisk forskning med exemplet Maria Aspman.

Ulf Berggren är välkänd släktforskare och författare.

Anna-Karin Westerlund är pensionerad förste arkivarie vid Landsarkivet i Uppsala. Hon är tidigare ordförande, nu vice ordförande i Namngivningsnämnden i Uppsala kommun.

Beatrice Christensen Sköld är pensionerad bibliotekarie och aktiv inom KAF (Kvinnliga Akademikers Förening). Hon har doktorerat på blinda kvinnors bildningsprocess 1879 – 1923.