Temadag: Samhällets utsatta (25/2)

Det var inte bättre förr. I alla tider har människor genomlidit fattidom, sjukdom och annat elände. Vår temadag om samhällets utsatta behandlar några av dessa människor och hur man forskar vidare i arkiven för att lära sig mer om deras liv.

Första föredraget hålls av GF:s ordförande, Thomas Fürth, som berättar om vad man kan finna i socialregisterakter och nykterhetsnämndens personakter.

Andra föredraget hålls av Anna-Karin Westerlund, f.d. 1:e arkivarie och chef för forskarsalen på Landsarkivet i Uppsala. Hon är numera ordförande på Medborgarskolan Mälardalen. Under sin tid på landsarkivet svarade hon ofta på frågor som rörde medicinhistoria och hittade ofta prostituerade kvinnor i olika polis- och sjukhushandlingar. Detta ledde så småningom till en utställning om prostitutionen i Uppsala i slutet av 1800-talet.

Det tredje och sista föredraget hålls av Bo Jakobsson, arkivarie på Arbetsförmedlingens arkiv i Söderhamn. Han ansvarar för de forskningsförfrågningar som myndigheten får in. Bo berättar mer om Arbetsförmedlingens spännande historia och vad som finns bevarat i arkiven.

PROGRAM

11.00-12.00 – Thomas Fürth:
Utanförskapets villkor – om att forska om fattiga, arbetslösa och fyllon

12.30-13.30 – Anna-Karin Westerlund:
Prostitutionen och reglementeringen under 1800-talet

14.00-15.00 – Bo Jakobsson:
Arbetsförmedlingen- verksamhetens framväxt och förändring och vad arkiven kan berätta

Fika, kaffe och korv finns till försäljning! Välkommen!

 

Samhällets utsatta