Vad händer på GF denna vecka (25/9-1/10)?

Efter två spännande lördagar med föreläsningar om handskriftstolkning, paleografi och register, och dessutom en kurs i hur man släktforskar, pausar vi med föreläsningar men ingalunda med aktiviteter.

Sista veckan i september blir en arbetsvecka för föreningens – och därmed medlemmarnas – fromma.

Tisdag 26:e finns vi på plats i lokalerna kl. 17-20 och har arbetskväll. Det är arbete med bibilioteket (inventering, uppteckning m. m.), samlingarna (genomgång, strukturering och skanning) samt registrering (av både de tryckta familjenotiserna och de handskrivna passjournalerna).

Lördag 30:e har vi öppet 10-15 i lokalerna för den som vill besöka oss för egen forskning (vill du bli guidad runt i lokalerna går det också bra). Vi har dessutom arbetsdag parallellt. För registrerare håller vi öppet även när vi stängt övriga GF, ända till kl. 20.

Föreningen har under de senare åren, och kanske tydligast det senaste året, märkt ett ökat deltagande i våra arbetsprojekt. Det är glädjande för att det kommer oss alla medlemmar tillgodo, men också väldigt glädjande för att det är roligt att jobba tillsammans.

Självfallet är det lättast att komma till föreningen om man bor på ett bekvämt avstånd. Men även om man inte gör det går det alldeles utmärkt att deltaga, exempelvis i registreringsarbetet som ju går att utföra vid hemmadatorn (kontakta oss på e-postadresserna viceordf at genealogi punkt net för projektet Familjenotiser och inrikespass at genealogi punkt net för projektet Inrikes pass).

Och till dig som missade föreläsningarna… de har förstås filmats och är på väg ut till medlemssidorna.