Varför ska man DNA-släktforska? Släktforskarkafé torsdagen den 30 november kl 18.30-20.00

Vid släktforskarkaféet går Christer Carmevik igenom några självklara och några mindre självklara anledningar till varför DNA blir en allt vanligare del av släktforskningen. Har man frågor går det bra att ställa dem och sänder man dem i förväg till viceordf@genealogi.net får de förtur under den efterföljande frågestunden. Frågorna kan beröra annat än kvällens ämne, så länge det handlar om DNA-släktforskning.

Zoom-länk till mötet kommer att finnas på GF:s medlemssidor. Du som inte är medlem kan anmäla dig via boka@genealogi.net senast kl 13 mötesdagen så mejlar vi zoom-länk till dig.
OBS! Mötet spelas INTE in! 

Välkommen!