Vi söker samordnare till uppdragsforskningen!

En av GF:s populära verksamheter är uppdragsforskning. Personer hör av sig för att få hjälp med släktforskning eller DNA-forskning. Den administrativa samordningen av uppdragsforskningen behöver nu förstärkning. Det handlar om att ta emot och fördela inkomna förfrågningar samt att kommunicera med dem som hör av sig så att uppdragen blir tydliga för uppdragsforskarna. Det handlar också om att bedöma rimlighet och tidsåtgång för själva uppdragen.

Låter detta intressant? Har du frågor? Hör i så fall gärna av dig till ordföranden Thomas Fürth via e-post eller samordningsansvariga Margareta Edqvist via e-post. Verksamheten sker på ideell basis.