Lördagsöppet och arbetsdag 27 oktober

Kommande lördag håller vi öppet 10-15 i föreningslokalen på Anderstorspvägen 16 i Solna för alla medlemmar och andra intresserade. Under dagen har vi en så kallad arbetsdag då alla medlemmar är välkomna att arbeta med de olika föreningsprojekten.

Har du inte varit med tidigare, kom och se vad du kan bidra med!

Under dagen håller vi på med

  • registrering av inrikes pass,
  • registrering av skolmatriklar,
  • skanning av vårt hängmappsarkiv,
  • registrering av böcker, tidskrifter och andra skrifter i biblioteket och
  • ordnar och förtecknar föreningens och enskilda arkiv.

Kom och hjälp till med vad du tycker är roligt.

Under dagen är förstås våras samlingar och forskningsdatorer öppna för våra medlemmar.

Program hösten 2018

6/9            Lansering av Svenska Släktkalendern 2018
20/9          Släktforskarkafé
29/9          Elgenstiernas ättartavlor – ett introduktionsföredrag (lördag)
4/10         Cognatus – PODD, Böcker, Epitafier m.m – Jonas Magnusson föreläser
11/10        DNA-kafé
20/10        Tema: Kvinnor i släktforskningen (lördag)
1/11          DNA-kafé
8/11          Introduktion i släktforskning
10/11        Arkivens dag: Att GF fyller 85 år uppmärksammas med föredrag  (lördag)
15/11        Släktforskarkafé
17/11        Tema: Domböcker och mantalslängder (lördag)
22/11        Temakväll: Arkivering för släktforskare
29/11        Släktforskarkafé
1/12          Tema: Auktionsprotokoll och konkursakter (lördag)
6/12          DNA-kafé

Samtliga lördagar med föredrag har vi öppet 10.00-15.00.

På sidan GF-evenemang lägger vi upp eventuella justeringar och tillägg.