Källkritik och källhänvisningar

964-3-kallkritk_och_kallhanvisningar_omslagKällkritik och källhänvisningar är temat för denna handbok som handlar om hur du använder de källkritiska reglerna inom släktforskningen samt hur du kan dokumentera dina källor i olika sammanhang för att undvika misstag och fallgropar.

Pris för medlem/icke medlem: 235 kr + porto.
För köp: kontakta expeditionen 08-32 96 80
eller via: gf(at)genealogi.net

För att kunna förstå vad olika källor har att berätta om släktsamband behöver släktforskare använda de källkritiska reglerna. Hur ska man värdera påståenden i olika källor? När släktforskare gör påståenden om släktband måste grunderna för ett påstående dokumenteras så att andra kan pröva det. Då måste de använda källorna dokumenteras genom nogranna källhänvisningar.

Författare: Michael Lundholm
ISBN: 9789188341020
Antal sidor: 168

Svensk Genealogisk Tidskrift 2015:2

omslag till SGT 2015-2Pris: 100 kr + porto.
För köp kontakta expeditionen
via 08-32 96 80
eller gf(at)genealogi.net

Svensk Genealogisk Tidskrift, SGT, togs över av GF 2016. Läs mer

Innehåll SGT 2015:2

Personnamnens utveckling under senmedeltiden
Frågor om namn får ofta stor betydelse i 1500-tals- och medeltidsforskning, eftersom namn kan vara ett viktigt indicium för inbördes relationer mellan personer och familjegrupperingar. Men vilka namn bar man egentligen under medeltiden och hur stabilt var namnskicket? När tar de kristna dopnamnen över och när gör släktnamnen sitt intåg i Sverige? Författaren, som är professor emeritus i svenska, sammanfattar här forskningsläget och visar att medeltidens och den tidiga Vasatidens namnskick var föränderligt och dynamiskt, och att det i olika delar av Sverige påverkades av såväl politiska och religiösa som kommersiella faktorer och invandring.
Av Per-Axel Wiktorsson

Läs mer