Välkommen till digitala släktforskardagen 24 oktober 2020

Den digitala släktforskardagen arrangeras av Genealogiska föreningen GF, Föreningen för datorhjälp i släktforskningen DIS, Föreningen för Smedsläktsforskning FFS, Judiska släktforskningsföreningen i Sverige, Svenska Släktakademien och Sällskapet Vallonättlingar SVÄ.

OBS! STÄNGT FÖR NYA ANMÄLNINGAR!

Ladda ner programmet här! 

Program

Live sessioner – videomöten den 24 oktober
(samtliga sessioner filmas och finns tillgängliga för anmälda deltagare 1 – 30 november)

09.00 – 09.45

Grundläggande användning av släktdatabasen Disbyt, en sökbar databas med 41 miljoner poster, som innehåller 75 % av Sveriges historiska befolkning under perioden 1750 – 1900. Olle Olsson, DIS

Inrikes pass – ett GF-projektet med ambitionen att skapa ett sökbart personregister till den omfattande mängd arkivhandlingar som dokumenterar resandet förr. – Hans Hanner och Mats Johansson, GF

10.00 – 10.45

FFS databas och publikationer – Örjan Hedenberg och Mari Anne Roslund, FFS

Gyllenåder, saltfluss och moderpassion, gamla tiders sjukdomsnamn. Hur kan vi tolka dessa? – Olof Cronberg, DIS

 11.00 – 11.45

Skolmatriklar, ett GF-projekt med ambitionen att skapa ett sökbart personregister i skolmatriklar från ett 50-tal högre allmänna läroverk från tidigt 1600-tal fram till 1900.
Hans Hanner och Erik Mouwitz, GF

Släktforskning i Finland. Workshop – Marianne Jonasson, Släktakademien

DNA och Disbyt, två hjälpmedel i släktforskningen som kan synkas – Eva Dahlberg, DIS

12.00 – 13.00          LUNCHPAUS

13.00 – 13.45

JewishGen, hur finner jag mina judiska anor, Thomas Fürth, Anna Langaard och Gun Moll, Judiska släktforskningsföreningen

Släktforskarcafe´ med Olle och Michael. Ta med dina frågor så diskuterar vi dem! – Olle Elm och Michael Lundholm, GF

Hitta dina nu levande släktingar, bl a med hjälp av DNA och 1900-talsforskningEva Edberg och Stefan Escher, Släktakademien

14.00 – 14.45

Vad vill du veta om vallonforskning? – Anders Herou, Lars Hansén och Robert Mattson, SVÄ

Grundläggande om kartor i Disgen – Lena Ringbrant-Ekelund, DIS

15.00 – 15.45

Släktforskarcafé med Släktakademien. Tema: Gårdar. – Eva Edberg, Marianne Jonasson och Stefan Esche

Släktforskning med Disgen. Ett kraftfullt program för registrering och presentation av din släktforskning – Torgny Larsson, DIS

16.00 – 16.30

Fråga föreningarna:
GF – Genealogiska föreningen
DIS – Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen
FFS – Föreningen för Smedsläktsforskning
Judiska släktforskningsföreningen i Sverige
Svenska Släktakademien
SVÄ – Sällskapet Vallonättlingar

*********************** 

Inspelade filmer och föredrag
(filmerna är tillgängliga för anmälda deltagare 24 oktober – 30 november 2020)

Från Genealogiska föreningen GF:

 1. GF:s bibliotek och arkiv – Mats Lundell och Michael Lundholm
 2. GF:s digitala databaser – Johan Lagerros
 3. GF:s filmade föredrag – Malle Caesar
 4. GF:s uppdragsforskning – Edit Holmqvist intervjuas av Thomas Fürth
 5. Släkt och Hävd + Hur skriver man en släktartikel – Maria Wallius, Magnus Bäckmark med flera
 6. Svensk Genealogisk Tidskrift – Michael Lundholm

Ett urval av GF:s filmade föredrag:

 1. DNA: mtDNA och sedan? – Magnus Bäckmark
 2. DNA: Okänd mor Johanna – Magnus Bäckmark
 3. DNA: Jakten på farfars farfar – Christer Carmevik
 4. DNA: Okänd fader okänd – Ralf Wrangö
 5. Utanförskapets villkor – Thomas Fürth
 6. Fader okänd – Elisabeth Reuterswärd
 7. Prostitutionen i Sverige under 1800-talet – Anna-Karin Westerlund
 8. Farmors fars föräldrar okända – Carolyn Östberg
 9. Älvsborgs andra lösen. Det tidiga 1600-talets flyttade, vigda och döda – Martin Andersson
 10. Präster i släkten? – Jan Appelquist
 11. Årliga uppgifter i mantalslängderna – Magnus Bäckmark
 12. Landskapshandlingar – Olle Elm
 13. Hur hittar jag min soldat? – Mats Johansson
 14. Arbetsmetod med mantalslängder och domböcker – Michael Lundholm
 15. Domstolsarkiven för släktforskare – Claes Westling
 16. En fjäder i hatten. Hilda Ahnfelt och Stockholms Plymfabrik – Chris Bingefors
 17. De blev Stockholmare. Några borgerliga släkter i 1700- och 1800-talets Stockholm – Thomas Fürth
 18. Äktenskap mellan adliga och ofrälse under stormaktstiden – Julia Grauers
 19. Mer kött på benen. Arkiven som ger dina släktingar liv – Fredrik Mejster

Från Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen DIS:

 1. Film om utställningenSläktforskning – Inte bara namn och årtal”

Från Föreningen för Smedsläktsforskning FFS:

 1. Varför är smeder intressanta?– Örjan Hedenberg
 2. Hammarting och mantalslängder, alternativa källor – Mari-Anne Roslund 

Från Judiska släktforskningsföreningen i Sverige:

 1. Boktjuvarna – Anders Rydell och Reneé Hirschfeld
 2. En resa från Haga norra till Europas metropoler och byar – Thomas Fürth
 3. En elegant dam med plym i hatten – Thomas Fürth
 4. Genealogy Death Match. Släktforskartävling mellan Randy Schoenberg och Jarrett Ross (på engelska)

Från Svenska Släktakademien:

 1. Svenska Släktakademien, en presentation
 2. Soldatforskning – Eva Edberg
 3. NAD och ämnesområdena på Riksarkivet – Marianne Jonasson
 4. Bouppteckningar – Marianne Jonasson
 5. Att forska i städer – Eva Edberg

 Från Sällskapet Vallonättlingar SVÄ:

 1. Vallon 6. Här hittar du dina valloner – Anders Herou
 2. Vallonernas anställningskontrakt, översatta originalkontrakt från 1600-talet – Lars Hansén
 3. Våra böcker: Vallonska rötter och boken om Lövsta bruk – Robert Mattson
 4. Vallonforskning, hur gör man? – Robert Mattson
 5. Om Sällskapet Vallonättlingar, medlemskap och verksamhet – Anders Herou
 6. Varför valloner i Sverige? Historisk bakgrund – Lars Hansén
 7. Några bortglömda vallonyrken: bokare, malmvaskare, uppsättare och andra – Lars Hansén

******************

Medverkande i live sessioner – videomöten:

Malle Cæsar, vice ordf. GF, projektledare Familjenotiser och Filmade föredrag
Olof Cronberg, DIS, läkare och författare till Gamla tiders sjukdomsnamn, 2018.
Eva Dahlberg, vice ordf. DIS.
Eva Edberg, Släktakademien, kursledare släktforskning vid Medborgarskolan Stockholm.
Olle Elm, GF, medlem av Svensk Genealogisk Tidskrift, SGT, redaktionsråd.
Stefan Escher, Släktakademien, kursledare släktforskning vid Medborgarskolan Stockholm.
Thomas Fürth, ordf. GF och Judiska sf, författare till Judisk släktforskning, 2020.
Hans Hanner, styrelseledamot GF, projektledare Inrikes pass och Skolmatriklar.
Lars Hansén, styrelseledamot i SVÄ, medlem i SVÄ forskargrupp
Örjan Hedenberg, vice ordf. FFS
Anders Herou, ordförande i Sällskapet Vallonättlingar
Mats Johansson, GF, projektmedlem, tidigare programansvarig.
Marianne Jonasson, Släktakademien, expert på Finlandsforskning och kursledare släktforskning vid Medborgarskolan Stockholm.
Anna Langaard, styrelseledamot Judiska sf.
Torgny Larsson, DIS, Disgen-fadder.
Michael Lundholm, kassör GF, Örnbergstipendiat, författare till Källkritik och källhänvisningsar, 2016.
Robert Mattson, styrelseledamot i SVÄ, medlem i SVÄ forskargrupp
Gun Moll, sekreterare Judiska sf.
Erik Mouwitz, GF, projektmedlem, Skolmatriklar
Olle Olsson, DIS, Disbytombud.
Lena Ringbrant-Ekelund, DIS, Disgen-fadder.
Mari Anne Roslund, ordf.  FFS.

 

Instruktioner för att använda Zoom och Google Meet:

Zoom: https://www.dis.se/zoom-intro

Google Meet: https://support.google.com/meet#topic=7306097