Extra föredrag om Gods och gårdar måndag 28 november kl 18.30-20.00

Vid temadagen den 4 september genomförde GF i samarbete med Riddarhuset en temadag om Gods och gårdar. Där berättade bland andra Göran Ulväng om hemsidan Svenska herrgårdar och databasen Sveriges herrgårdar. Tyvärr spelades inte föredraget in då utan Göran håller nu detta föredrag på zoom på GF. Det spelas in och visas sedan på GF:s medlemssidor.

Göran berättar att ”många förknippar herrgården med en stor huvudbyggnad, en park och en allé. Men en herrgård var så mycket mer; den var framför allt en ekonomisk enhet som gav dess ägare stora inkomster och politiskt inflytande. Herrgårdarna var fram till 1900-talets början en central del i de flesta av Europas stater.

I Sverige saknas en central myndighet med ansvar för kulturarvet herrgården. För att öka kunskapsläget om herrgårdarna har jag under 10 års tid byggt upp hemsidan www.svenskaherrgardar.se med den sökbara Databasen Sveriges Herrgårdar med information om Sveriges ca 3 700 herrgårdar.

Jag använder Databasen Sveriges Herrgårdar dagligen i min forskning, som just nu handlar om de svenska fideikommissens historia. Vid sidan av databasen använder jag godsarkiv. Ett av dem är det Spenska arkivet på Höja gård som jag har ordnat upp tillsammans med ägaren av Höja, Anki Adlercreutz, och som sedan har digitaliserats med hjälp av Släktföreningen Spens.”

Medlemmar hittar zoom-länk på medlemssidorna och icke medlemmar kan kostnadsfritt beställa länk på boka@genealogi.net senast på måndag kl 12.00.

Varmt välkomna!