Temadag om Riksarkivets arkivskatter för släktforskare

Lördagen den 19 november 2022 klockan 10.00 – 15.00 arrangerar Genealogiska föreningen i samarbete med Riksarkivet (RA) en temadag om RA:s arkivskatter för släktforskare. Programmet innehåller ett flertal matnyttiga och intressanta föredrag:

10.00 – 10.45 Om digitala forskarsalen generellt – Mariia Mähler, Riksarkivet

11.00 – 11.45 Med tårar inför överheten – Kettil Mannerheim, Stockholms stadsarkiv

Hör om 1700-talsstockholmarna som grät när de konfronterades med sina synder, när de bad om förskoning eller när de berättade om sina svåra livsomständigheter. Kettil Mannerheim berättar även om hur du kanske kan hitta dina känslosvallande anor i databasen Transkriberade handskrifter.

13.00 – 13.45 Att forska om stadsbor under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet, exemplet sockerbagaren Lorentz Steinfelt i Malmö – Anette Sarnäs, Malmö SA
Utgår på grund av sjukdom. Ersätts med:

13.00 – 13.45 Missgärningar. En historisk ”true crime” roman – Petra Nyberg, Riksarkivet Lund

14.00 – 14.45 Att hitta släkten i kartor – Sten Nyman, Riksarkivet Uppsala 

Temadagen hålls som ett hybridmöte så du kan följa föredragen antingen via zoom eller på storbildsskärm på plats i GF:s lokaler, Löfströms allé 7 i Sundbyberg. Lokalen öppnar kl 9.30. Alternativt kan du som GF-medlem hitta länk till zoom-mötet på medlemssidorna. Du som inte är medlem kan kostnadsfritt beställa en zoom-länk på boka@genealogi.net senast den 18 november.

Torsdagen den 24 november kl 18.30 – 20.00 har vi ett uppföljande släktforskarkafé via zoom då du har möjlighet att ställa fler frågor till föredragshållarna.

Varmt välkomna!