Flyktingmottagandet 1945-47 (tisdag 29/11)

I ett samarrangemang med Judiska släktforskningsföreningen i Sverige gästas vi av Mordechay Giloh, född i Sverige 1952 till polsk-judiska föräldrar som på olika sätt överlevde Förintelsen och hamnade i Sverige efter kriget. Sedan 1973 är han bosatt på Kibbutz Lavi i Israel. De senaste 8 åren har han ägnat sin fritid åt forskning om de cirka 20.000 överlevande som liksom hans mor kom till Sverige vid och strax efter krigsslutet.

Omhändertagandet av dessa flyktingar, och deras gradvisa utslussning i samhället, har bara sparsamt beskrivits i litteraturen. Föredraget kommer att basera sig på hur hans mors historia har utforskats, men avser mest att beskriva den generella processen ur flyktingarnas synvinkel.

Lars Hallberg från Riksarkivet finns också på plats för att berätta mer om vilka spår i arkiven som finns efter flyktingmottagandet.

Varmt välkomna! Föredraget börjar kl. 18.45. Kaffeservering och möjlighet till egen forskning i vårt arkiv, bibliotek och datorsal.

 

Flyktingmottagandet