Hösten sista registreringslördag 3/12

Lördagen 3/12 kl. 10-20 har vi höstens sista öppet-hus-registrering under tio timmar. Kom och titta in en stund, var med och registrera, lär dig handgreppen och gläds åt att lyfta fram historien ur svårtillgängliga arkivhandlingar. Du övar läsning av gammal handstil samtidigt som du ger andra forskare en möjlighet att hitta sina släktingar när du hjälper till att bygga upp det stora, sökbara namnregistret. Vi hjälps åt, lär varandra, vi fikar och äter smörgåsmat – vi umgås och har kul tillsammans.

skarmavbild-2016-11-21-kl-19-14-44

I materialet gömmer sig värdefulla pusselbitar till vår släktforskning, ögonblicksbilder ur våra föregångares livsöden. Som exempel ”Den för begagnande af falskt pass m. m. med 24 dagars fängelse vid watten och bröd afstraffade och ärelöst dömde förre Sjöartilleristen Adam Carlberg, ärhållit tillstånd at afgå till Gefle, under föreläggande at innom Tre månader skaffa sig laga försvar vid äfventyr at eljest varda vid allmänna arbetsInrättningen instäld”. Notisen är hämtad från Blekinge läns landskanslis passjournal 29 juni 1820.

Vi finns tillgängliga för on-line-stöd till dig som inte kan komma förbi men ändå vill vara med och registrera. Skicka ett e-brev till inrikespass@genealogi.net om du är intresserad.