Ny redaktör för Släkt och Hävd

Magnus Bäckmark har efter många år meddelat att han avser sluta som redaktör för Genealogiska Föreningens medlemstidskrift Släkt och Hävd. GF har nu lyckats rekrytera Kerstin Jonmyren som ny redaktör. Vi hälsar Kerstin varmt välkommen och hon presenterar sig så här för GF:s medlemmar:

Kerstin Jonmyren

Det började på den tiden då forskare fick hantera originalböcker från 1700–1800-talet på egen hand, bläddra som de ville och utan skyddshandskar. Min far tog med sig mig in på Landsarkivet i Visby, där han var gammal god vän med ett par av de ansvariga. Han ville få veta mer om sina förfäder. Men då han inte hade så mycket tid över för forskning föll de vuxnas blick på tonåringen som istället skulle få göra ett försök. Det beräknades ta en vecka av skollovet.

Jodå, det gick över förväntan, men jag blev direkt smittad av det obotliga ”släktforskarviruset”, så den släktforskarveckan blev lång, kan sägas vara än idag, ett betryggande antal årtionden senare. Så har det rullat på, mer forskning, kursledarskap, författande av ett betydande antal artiklar i släktforskar- och hembygdstidskrifter och årsböcker. Uppstart av Kalmar läns Genealogiska Förening 1980 och därmed ordförandeskap fram till 1990. Efter flytt till Gotland, ordförandeskap i Gotlands Släktforskarförening ett antal år. Redaktörskap för GSF:s medlemstidskrift Oe Folki från cirka 2000 fram till idag. Medlemskap i redaktionsrådet för Släktforskarnas Årsbok. Ett par böcker har också blivit utgivna under åren som gått: Boken om Vamlingbo och Sundre och i somras Sundres sista småbönder.

Är gammal lärare med huvudämnen historia och svenska. Har också varit verksam som yrkessläktforskare vänt mot svenskättlingar i USA, en uppskattad tid. De äldsta barnbarnen är idag i samma ålder som den tonåriga släktforskaradepten, så åren har gått.

Det är en heder att få bli utvald till redaktör för den gamla ärorika Släkt och Hävd, hälsar Kerstin Jonmyren.