Lördag 9 maj summerad

18 176 registrerade poster i projektet Flyktingar 1945/46 med en synbar insats lördagen 9 maj.

18 176 registrerade poster i projektet Flyktingar 1945/46 med en tydlig insats lördagen 9 maj.

Trötta och nöjda kan ett antal registrerare konstatera att vi under dagen lyckades registrera inte mindre än 1 061 poster i de två projekten Flyktingar 1945/46 och Inrikes pass. I projektet Flyktingar 1945/46 registrerades inte mindre än 261 poster, vilket syns i grafen till höger… registreringskurvan tar en tvär vändning uppåt för dagen!

Också i projektet Inrikes pass fick vi ett stor tillskott med 800 nya sökbara poster i personregistret. Det är uppgifter om pass utfärdade c:a 1815-1820 på Södermanlands, Östergötlands, Blekinge, Malmöhus, Kronobergs samt Göteborgs och Bohus läns landskanslier. Och också i grafen för Inrikes pass personregister syns en tvär uppåtvändning för dagen!

76 506 poster i projektet Inrikes Pass. En synlig insats på den stora registreringsdagen 9 maj!

76 506 poster i projektet Inrikes Pass med ett tydligt resultat av registreringen 9 maj!

Registreringsarbetet fortsätter förstås och nästa mål är att nå högt i antal sökbara poster till Släktforskardagarna i slutet av augusti. Men först lite vila. Deltagarnas entusiasm idag har varit imponerande. Att registrera namn är till stor del ett ensamjobb men med ett gemensamt mål kan det verkligen kännas tvärtom! Och idag nådde vi ett sådant delmål. Drygt ettusen nya sökbara poster registrerade på en dag – det är inte illa. Detta bådar gott inför framtiden. Vi återkommer med liknande dagar under hösten.

Tack ni som har medverkat och tack ni som har följt oss här och på Facebook!

P. S. Glöm inte att söka i personregistren på medlemssidorna!