Trädbyggartävlingen avgjord!

Kanske den första tävlingen i att bygga släktträd avgjordes förra lördagen? Det var då 34 anmälda deltagare fick enbart ett namn att utgå ifrån. Utifrån den ringa informationen skulle de bygga ett anträd i fyra generationer. Trädet deltagarna fick bygga innehöll flera ”klurigheter” där uppgifter om både födelsedatum och födelseförsamling varierade för personerna i husförhörslängderna. Trots detta gjorde tävlingsdeltagarna en fantastisk insats!

Tävlingen delades upp i två kategorier, en baserad på att hitta de rätta personerna i fjärde generationen. Den kategorin grundar sig i den ökade populariteten av DNA-släktforskning, där man snabbt vill finna släktskapet med alla de så kallade matcher man får. Det viktigaste då är att man hittar rätt person för att på sätt kunna hitta släktskapet, det vill säga att bygga ”DNA-matchträd”.

Den andra kategorin gällde att bygga ett anträd med rätt uppgifter tagna från primärkällor.

DNA-matchträdet med korrekta personer byggdes av den snabbaste deltagaren på 43 minuter! Den som var snabbast att bygga ett anträd med alla kompletta uppgifter på de 30 anorna gjorde det på 1 timme och 16 minuter. Det var inte ett lätt träd att bygga, och några gav upp när de inte hittade uppgifterna för startpersonen. De flesta kämpade på och sista bidraget lämnades in 6,5 timmar efter att namnet på startpersonen hade annonserats.

Vinnarna, tre i varje kategori, kommer att presenteras i anslutning till föreningsstämman den 25 april. En sammanställning av vilka källor och tillvägagångssätt de snabbaste personerna använde kommer att sammanställas och presenteras senare. Förhoppningsvis kommer vi kunna ta flera lärdomar av dessa ”trädbyggarmästare”.

Christer Carmevik