Välkommen till nya GF-aktuellt!

I och med GF-aktuellt nr 4/2020 går vi över till en modernare och mer attraktiv form för vårt medlemsblad.

En annan av de förändringar som vi i GF:s styrelse nu gör är att vårens programverksamhet, arbetsmöten, styrelsemöten och registreringskvällar nu bedrivs som videomöten. Du är välkommen att delta i DNA-kaféer, släktforskarkaféer,  och andra GF-evenemang på det digitala mötesverktyget Zoom.

Under dessa släktforskarträffar kan du som medlem i realtid möta andra medlemmar och ställa frågor, få råd och diskutera olika genealogiska problem. GF är en riksförening för släktforskning och nu kan vi leva upp till detta ännu mer.

Flera av våra medlemmar som bor ute i landet har också i mejl och på Facebook uttryckt sin glädje att nu kan de vara med i GF:s verksamhet på ett helt annat sätt än tidigare. Vi kommer att fortsätta med videomöten även när vi kan öppna våra lokaler i Sundbyberg igen. En del fysiska möten kommer då troligen också kunna kombineras med videomöten.

Den nya lättanvända tekniken att mötas på distans över nätet ger nya möjligheter, men egentligen fullföljer styrelsen bara en strategi som GF redan har. Sedan flera år har GF utvecklat sina medlemssidor med digitalt material – sökbara databaser, register och cirka 150 filmade föredrag från våra seminarier och temadagar. På så sätt har du som inte har kunnat besöka våra lokaler också fått tillgång till våra föreläsningar och en hel del arkivmaterial.

GF fortsätter att ta fram nya digitala produkter. Inom kort kommer en nedladdningsbar fil med Släkt och Hävd 3 omfattande årgångarna 1934-2019 att finns till försäljning i GF:s släktforskarbutik. Även en ny version av Sveriges Herdaminne version 2, som omfattar ytterligare tre stift, håller på att tas fram.

GF:s bibliotekskatalog och släktforskarbutik finns tillgängliga via den publika hemsidan. GF:s försäljning av antikvariska böcker hittar du på nätbokhandeln Bokbörsen.

Sprid gärna kunskap om GF:s släktforskarbutik med dess stora utbud av olika böcker, tidskrifter och digitala produkter! Berätta också för släktforskarvänner om fördelarna med att bli medlem i GF!

På Facebook finns förstås redan Genealogiska Föreningen som grupp, såväl som Svensk Genealogisk Tidskrift och vårt registreringsprojekt Inrikes pass.

Hoppas att se dig online på GF:s olika evenemang!

Thomas Fürth
ordförande