Sökregister för SoH och SGT

Namnregister

Sökresultat

PrefixNamnHäfteSidaArtikelVolymSidorna
Jonas Svensson Skogen Grönahög2010:3116Hård af Segerstad Nils: Om släkten Nordlunds ursprung2010114-117
Jöns Christophersson i Gullesbyn Brunskog1951:2236,237Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Jöns Eriksson skogsvakatre Baggebo2009:1-216fWickström Ingemar: Släkten Hök från Kävsjö20093-23
Jöns Ersson i Gullesbyn Brunskog1951:2234,235Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Jöns Tykesson Korsby Ånimskog1965:2-3408Magnell Kjell: Pelle i Ramstad Stårckarna och Elin Jakobsdotter.1964/65:397-420
Kart Sven fogde (m Svanskog i förläning)1962:141Hellerström Erik: Bergsmanssläkten Karth.1962/63:39-53
Kerstin (Kristina) Pedersdotter legopiga Skog1990:3-4173Sikeborg Urban: Prästerskap i Norrala pastorat Hälsingland fram till 1600-talets mitt samt kyrkoherdar i Söderala pastorat 1555-1656. Personhistoriska anteckningar.1990/91:153-217
Kerstin Persdotter g m Skog Erik Matsson1996:290Bramsjö Henrik: Nygårdssläkten i Böle Malung.1996/97:79-93
Knapp Bengt skogvaktare Hylletofta1976:3195Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten.1976/77:195-198
vonKnorring Anna Sophia f 1708 g Skogh1997:2280Möller Pontus: Österfärnebo- (Torsåkers-)grenen av ointroducerade ätten von Knorring.1996/97:276-285
Knut Amundsson i Drögsnäs Brunskog1951:2237Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Knut Halstensson i Strand Brunskog1951:2238Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Knut Holmskogs skattegård d. bel 1583-1626SGT 2007:129Östenson Stig: Sju bondestudenter Trivallius en bonddotter Trivallia och tre gårdars historiaSGT 20077-35
Knut Holmskogs östergård Virserums snSGT 2009:16Östensson Stig: Randanmärkningar till "Supplement till Den introducerade svenska adelns ättartavlor" 2SGT 20092-18
Knutsson Hemming Holmskogs östergård Virserums sn d. 1638SGT 2009:16Östensson Stig: Randanmärkningar till "Supplement till Den introducerade svenska adelns ättartavlor" 2SGT 20092-18
Kock Ebba Jönsdtr g Hedenskog1954:164Hellerström B. Erik: Antavla för syskonen Hellerström från Marielund.1954/55:26-71
Lackström Johan skogvaktare1999:2331Sandblad Birgitta: Kniberg-Kohlbeck-Neijber - en svårutredd namntrio eller "trägen vinner".1998/99:329-338
Lagerhjelm Catharina Lovisa (Louise) Karlskoga f. 1827 g. 1850 d. 1873SGT 2009:270Thorsell Elisabeth: Skådespelaren Sven Lindbergs anorSGT 200968-86
Lagerhjelm Peter Assessor Karlskoga f. 1787 g. 1823 d. 1856SGT 2009:273Thorsell Elisabeth: Skådespelaren Sven Lindbergs anorSGT 200968-86
Lagerlöf Johanna Elisabet (Jeanna) Karlskoga och Stockholm f. 1804 g. 1823 d. 1895SGT 2009:273Thorsell Elisabeth: Skådespelaren Sven Lindbergs anorSGT 200968-86
Lang Anna Greta g Hedenskog1954:154Hellerström B. Erik: Antavla för syskonen Hellerström från Marielund.1954/55:26-71
Lars Andersson dräng Åsteskog1969:2-3269Nelson Björn A.: En karolins levnadsöden.1968/69:262-272
Lasse i St Skärmnäs Brunskog1951:2231Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Laurentius kh i Edsleskog1956:134Collmar Magnus: En kyrkoherdelängd från Skara stift 1544.1956/57:28-34
Levander Magnus skogvaktare1993:2322Malmdahl Nichlas: Badebodasläkten.1992/93:319-327
Lilliesparre af Fylleskog Isak Olofsson1963:1222ff,227,231,234Almquist Jan Eric: Ätten Somme (1409-1650).1962/63:201-235
Lilliesparre af Fylleskog Olof Joensson 15821962:3151Almquist Jan Eric: 1582 års adelsregister.1962/63:145-155
Lilliesparre af Fylleskog Olof Jöransson t Håkentorp1962:3150Almquist Jan Eric: 1582 års adelsregister.1962/63:145-155
Lilliesparre af Fylleskog Per Joensson stallmästare1962:3150Almquist Jan Eric: 1582 års adelsregister.1962/63:145-155
Lilliesparre af Fylleskog släktSGT 2009:15, 11, 13Östensson Stig: Randanmärkningar till "Supplement till Den introducerade svenska adelns ättartavlor" 2SGT 20092-18
(Lilliesparre af Fylleskog) Bengta Joensdtr1958:113Almquist Jan Eric: Väpnaren Tore Bytings svenska avkomlingar i fem led. En släkttavla från Västergötland författad 1579.1958/59:1-23
(Lilliesparre af Fylleskog) Ingrid Joensdtr g Nils Karlsson1958:113,21Almquist Jan Eric: Väpnaren Tore Bytings svenska avkomlingar i fem led. En släkttavla från Västergötland författad 1579.1958/59:1-23
(Lilliesparre af Fylleskog) Isak Olofsson t Håkentorp1968:3127Ett adelsregister för Småland från 1622. Med kommentarer av Jan Eric Almquist.1968/69:121-128
(Lilliesparre af Fylleskog) Joen Olofsson överste1958:16,12Almquist Jan Eric: Väpnaren Tore Bytings svenska avkomlingar i fem led. En släkttavla från Västergötland författad 1579.1958/59:1-23
(Lilliesparre af Fylleskog) Jöns Jöransson1968:3126Ett adelsregister för Småland från 1622. Med kommentarer av Jan Eric Almquist.1968/69:121-128
(Lilliesparre af Fylleskog) Märta Joensdtr1958:113Almquist Jan Eric: Väpnaren Tore Bytings svenska avkomlingar i fem led. En släkttavla från Västergötland författad 1579.1958/59:1-23
(Lilliesparre af Fylleskog) Mätta Joensdtr g Henrik Matsson1958:113,21Almquist Jan Eric: Väpnaren Tore Bytings svenska avkomlingar i fem led. En släkttavla från Västergötland författad 1579.1958/59:1-23
(Lilliesparre af Fylleskog) Olof Joensson1958:111,13Almquist Jan Eric: Väpnaren Tore Bytings svenska avkomlingar i fem led. En släkttavla från Västergötland författad 1579.1958/59:1-23
(Lilliesparre af Fylleskog) Olof Joensson t Höverö1961:1226Almquist Jan Eric: Västergötlands säterier år 1622 jämte deras innehavare.1960/61:209-228
(Lilliesparre af Fylleskog) Olof Jöransson t Ugglansryd1968:3126Ett adelsregister för Småland från 1622. Med kommentarer av Jan Eric Almquist.1968/69:121-128

381 sökträffar
Förra 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 Nästa

Sökbart register till Genealogiska Föreningens tidskrift Släkt och Hävd från 1950 samt Svensk Genealogisk Tidskrift 2007-2011:nr 2
Databasen innehåller ca 100 000 poster.

Sök på: namn, titel, yrke, årtal, ort (testa olika kombinationer):

 

– Informationen är för det mesta registrerad i följande format efternamn + förnamn + patronymikon t ex:
  "Anders Gustaf Andersson f 1817 torpare"
  "Anna Bertilsdotter 1654-1736 g m Lars Abrahamsson"
  "Bagge Per Nilsson soldat"
  -dotter finns ofta skrivet som -dtr och sökes bäst med t ex Andersd%r för att få med båda sätten.
OBS. Vill du testa sökning av år för födelse skriv enbart f och årtal, för dödsår skriv d och för giftermål skriv g eller g m. 


Sök på: artikel eller författare:

 

Författare är registrerade i format: efternamn förnamn
Sök i den ordningen, t ex Möller Pontus, Hellerström Erik osv. Alternativt sök enbart på efternamn.
Vid klick på SoH och SGT-länkarna nedan når du författar- och artikelförteckning per årtionde.
 


Sök på häfte: t ex 1954:2-3, 1970:1 osv

 

T ex genom att skriva 1970:1 kan du se vilka artiklar och namn som finns med i häftet.
SGT har SGT förkortningen framför häftet t ex SGT 2007 (OBS Mellanslag mellan SGT och året när du söker), Släkt och Hävd har inget framför häftets nummer.
 


Vid sökning kan %-tecken användas som ersättning för flera bokstäver mitt i ett ord. Användbart vid oklar stavning eller t ex vid Andersd%r. I övrigt är endast siffror och bokstäver tillåtna vid sökning.
 
Fakta om databasen
Databasen innehåller alla namn som finns i Genealogiska Föreningens tidskrift Släkt och Hävd mellan 1950-2012: nr 2 samt alla namn som finns i Svensk Genealogisk Tidskrift från starten 2007 till 2011: nr 1. SGT ges ut av Genealogiska Föreningen sedan jan 2016,
Uppdatering av registret pågår.

 

 

 

 

 

 

 

©  Genealogiska Föreningen