Sökregister för SoH och SGT

Namnregister

Sökresultat

PrefixNamnHäfteSidaArtikelVolymSidorna
Olof Andersson i Svenstorp skogvaktare2000:3-4152,161Hård af Segerstad Nils: Släkten Winbom (Winbo) från Västergötland2000143-161
Olof Arnesson i Kyrkobyn Östervallskog2001:187Svar på frågor200185-89
Olof Börjesson f 1778 torpare Tisselskog1994:2123Frågor.1994/95:120-126
Olof Claesson i Lerhol Brunskog1951:2236,237Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Olof Joensson se Lilliesparre af Fylleskog1958/59:
Olof Johansson i Kallviken Brunskog1951:2231,232Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Olof Torkilsson d 166. bonde i Dalskog1994:2123Frågor.1994/95:120-126
Palm Esaias Haraldsson skogvaktare1987:1279Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten.1986/87:279-286
Peder Nilsson St Skärmnäs Brunskog1951:2234Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Per Andersson i Gryttom Brunskog1951:2226Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Per Eriksson i St Skärmnäs Brunskog1951:2229Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Per Gudmundsson skogvaktare Barkeryd1992:3-4198Stille Per: Skogvaktaren Mickel Jönsson i Tenhult hans barn och barnbarn.1992/93:193-199
Per Halfvardsson i Gryttom Brunskog fjärdingsman1951:2228Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Per Joensson i Örberga Björskog1950:153,54Utdrag ur 'Arboga sockens känning' av J B Lohman med kommentarer av Th. Hallgrim.1950/51:33-57
Per Joensson se Lilliesparre av Fylleskog1958/59:
Per Jonsson ca 1686-1761 skogvaktare2010:3111Malmdahl Nichlas: En broddstake blev hans död - om ett dråp i Kråksmåla socken i Småland 17092010106-113
Per Michelsson Kårböleskog1965:2-3430Näsström Yngve: En nyupptäckt gren av släkten Bröijer (Rosenbröijer).1964/65:429-432
Per Månsson i Gryttom Brunskog1951:2235Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Per Månsson i L Skärmnäs Brunskog1951:2226Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Per Nilsson (Karlskoga)2000:134Kjelldorff Bertil I W: Fasin eller Fassing - en vallonsk masmästarsläkt200027-40
Per Persson i St Skärmnäs Brunskog1951:2236Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Per Svensson Skogen Grönahög2010:3116Hård af Segerstad Nils: Om släkten Nordlunds ursprung2010114-117
Persson Nils Ekeskog Fagerhults sn f. ca1683 d. 1767SGT 2007:124Östenson Stig: Sju bondestudenter Trivallius en bonddotter Trivallia och tre gårdars historiaSGT 20077-35
Petter Gustafsson f 1785 Karlskoga2000:134Kjelldorff Bertil I W: Fasin eller Fassing - en vallonsk masmästarsläkt200027-40
Pryss Hans Larsson Noraskog1966:3139Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten.1966/67:136-145
Pryss Lars bergsman Noraskog1966:3139Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten.1966/67:136-145
Rafvel Olofsson bonde Tisselskog1994:2123Frågor.1994/95:120-126
Ramel Ove till Bäckaskog1961:1252fÅberg Alf: Några minnen från skåneslott.1960/61:246-258
Reetz Sven Mattsson skogvaktare (1662)1999:3-4, 2000:17Lindqvist Sune: Några anteckningar kring släkten Retzius' äldre led1999, 2000395-441, 7-26
Ring Annika g Granskog o Becker1965:1364Wilstadius Paul: Genealogiska snapshots från Karlskrona.1964/65:361-369
Rosander Peter skogvaktare1988:117,22Östenson Stig: Aggatorps storgårds äldsta historia.1988:9-23
Röen Anna Dorotea g Skoge1964:3247Wilstadius Paul: Genealogiska snapshots från Karlskrona.1964/65:246-251
Schogh se Skogh1950/51:
(Scholl) Brita Hansdotter från Hed d 1749 i Morskoga Hed1999:2305Kjelldorff Bertil I.W.: Hammarsmederna Scholl-Schult-Skult i tidiga led.1998/99:289-310
(Scholl) Herman Hansson 1680-1767 i Morskoga Hed1999:2305fKjelldorff Bertil I.W.: Hammarsmederna Scholl-Schult-Skult i tidiga led.1998/99:289-310
(Scholl) Herman Hermansson hammarsmed i Karlskoga1999:2303,305Kjelldorff Bertil I.W.: Hammarsmederna Scholl-Schult-Skult i tidiga led.1998/99:289-310
Setterman Christina g Apelskogh1996:2125Frågor.1996/97:123-126
Silfverskog Michael se Skog (Schoug)1997:1225Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten.1996/97:223-232
Silfverskog ätten1997:1225Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten.1996/97:223-232
Sissa änka på Skoglösa1973:3337Scholander Erik: Släkten Scholander.1972/73:336-345

381 sökträffar
Förra 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 Nästa

Sökbart register till Genealogiska Föreningens tidskrift Släkt och Hävd från 1950 samt Svensk Genealogisk Tidskrift 2007-2011:nr 2
Databasen innehåller ca 100 000 poster.

Sök på: namn, titel, yrke, årtal, ort (testa olika kombinationer):

 

– Informationen är för det mesta registrerad i följande format efternamn + förnamn + patronymikon t ex:
  "Anders Gustaf Andersson f 1817 torpare"
  "Anna Bertilsdotter 1654-1736 g m Lars Abrahamsson"
  "Bagge Per Nilsson soldat"
  -dotter finns ofta skrivet som -dtr och sökes bäst med t ex Andersd%r för att få med båda sätten.
OBS. Vill du testa sökning av år för födelse skriv enbart f och årtal, för dödsår skriv d och för giftermål skriv g eller g m. 


Sök på: artikel eller författare:

 

Författare är registrerade i format: efternamn förnamn
Sök i den ordningen, t ex Möller Pontus, Hellerström Erik osv. Alternativt sök enbart på efternamn.
Vid klick på SoH och SGT-länkarna nedan når du författar- och artikelförteckning per årtionde.
 


Sök på häfte: t ex 1954:2-3, 1970:1 osv

 

T ex genom att skriva 1970:1 kan du se vilka artiklar och namn som finns med i häftet.
SGT har SGT förkortningen framför häftet t ex SGT 2007 (OBS Mellanslag mellan SGT och året när du söker), Släkt och Hävd har inget framför häftets nummer.
 


Vid sökning kan %-tecken användas som ersättning för flera bokstäver mitt i ett ord. Användbart vid oklar stavning eller t ex vid Andersd%r. I övrigt är endast siffror och bokstäver tillåtna vid sökning.
 
Fakta om databasen
Databasen innehåller alla namn som finns i Genealogiska Föreningens tidskrift Släkt och Hävd mellan 1950-2012: nr 2 samt alla namn som finns i Svensk Genealogisk Tidskrift från starten 2007 till 2011: nr 1. SGT ges ut av Genealogiska Föreningen sedan jan 2016,
Uppdatering av registret pågår.

 

 

 

 

 

 

 

©  Genealogiska Föreningen