Sökregister för SoH och SGT

Namnregister

Sökresultat

PrefixNamnHäfteSidaArtikelVolymSidorna
(Lilliesparre af Fylleskog) Olofsson Jöran ca 1575SGT 2009:113Östensson Stig: Randanmärkningar till "Supplement till Den introducerade svenska adelns ättartavlor" 2SGT 20092-18
(Lilliesparre af Fylleskog) Per Joensson stallmästare1958:113Almquist Jan Eric: Väpnaren Tore Bytings svenska avkomlingar i fem led. En släkttavla från Västergötland författad 1579.1958/59:1-23
(Lilliesparre af Fylleskog) Torkel Joensson1958:113Almquist Jan Eric: Väpnaren Tore Bytings svenska avkomlingar i fem led. En släkttavla från Västergötland författad 1579.1958/59:1-23
Lilliesparre av Fylleskog) Olofsson JöranSGT 2009:15Östensson Stig: Randanmärkningar till "Supplement till Den introducerade svenska adelns ättartavlor" 2SGT 20092-18
Lind Magnus Olofsson skogvaktare1992:2102Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten.1992/93:96-104
Lindberg Carl Peter Bruksägare Karlskoga f. 1772 d. 1840SGT 2009:272Thorsell Elisabeth: Skådespelaren Sven Lindbergs anorSGT 200968-86
Lindberg Carl Bruksägare Karlskoga f. 1808 g. 1850 d. 1891SGT 2009:270Thorsell Elisabeth: Skådespelaren Sven Lindbergs anorSGT 200968-86
Lindbom Elias skogvaktare1985:3-4452Frågor.1984/85:444-453
Lindskog Lennart f 19171993:2335Sundequist Lars-Hugo: Montans släktbibel.1992/93:330-339
Lindskog David kopparslagare1974:144Janson John: De tre släkterna Myra i Synnerby socken Skaraborgs län.1974/75:31-60
Lindskog Nils Peter akademiräntmästare1957:1195Hellerström Erik: Frödings härstamning.1956/57:179-216
Lindskog släkt2010:15Hård af Segerstad Nils: Om släkten Lindmans ursprung20103-5
Lofsman Lars A:son skogvaktare1954:2-3161Edestam Anders: Ett bidrag till Johan Olof Wallins antavla.1954/55:159-162
Lundberg Maria g Hedenskog1954:146Hellerström B. Erik: Antavla för syskonen Hellerström från Marielund.1954/55:26-71
Lundberg Zacharias skogvaktare1984:3-4213Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten.1984/85:210-215
Löfström Jacob skogvaktare1985:1292Frågor.1984/85:289-296
Malmstedt Arwid skogvaktare Vä1986:166Frågor.1986/87:59-67
Maria Nilsdotter f 1840 i Brunskog d 18852003:2111Adolfsson Åke: Skånska utvandrare till Nya Zeeland 1870-1876200367-112
Meyer Gertrud g Hedenskog1954:164Hellerström B. Erik: Antavla för syskonen Hellerström från Marielund.1954/55:26-71
Mickel Jönsson i Tenhult Rogberga kronoskogvaktare1999:2317Sparrlöf Göran: Med bibel och svärd - kyrkoherde Broddo Svenonis i Rogberga.1998/99:311-328
Mickel Jönsson i Tenhult skogvaktare1951:1199Nyförvärv till samlingarna.1950/51:196-199
Mickel Jönsson skogvaktare Thenhult1992:3-4193Stille Per: Skogvaktaren Mickel Jönsson i Tenhult hans barn och barnbarn.1992/93:193-199
Mickel Jönsson skogvaktare Tenhult1995:3-4430,439Sparrlöf Göran: Hornæus - en prästsläkt med anknytning till Rogberga socken i Småland.1994/95:424-442
Mickel Persson skogvaktare1992:3-4198Stille Per: Skogvaktaren Mickel Jönsson i Tenhult hans barn och barnbarn.1992/93:193-199
Moberg Hans Johansson skogvaktare1964:120Hellerström Erik: Tre konstnärers antavlor (Ivan Agueli-Gustaf Hellström-Emil Sjögren).1964/65:18-34
Munkeskog Benedikta g Hallenberg1954:144Hellerström B. Erik: Antavla för syskonen Hellerström från Marielund.1954/55:26-71
Munkeskog Mathias häradsskrivare1954:152Hellerström B. Erik: Antavla för syskonen Hellerström från Marielund.1954/55:26-71
Måns Bengtsson i V Takene Mangskog1951:2231Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Måns Nilsson t Björnskog Småland1962:3150Almquist Jan Eric: 1582 års adelsregister.1962/63:145-155
Måns Olofsson i L Skärmnäs Brunskog1951:2225,227,229Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Nils Andersson i Nussviken Brunskog1951:2226Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Nils Andersson bonde Kårböleskog1965:2-3430Näsström Yngve: En nyupptäckt gren av släkten Bröijer (Rosenbröijer).1964/65:429-432
Nils Eriksson skogvaktare1992:3-4197Stille Per: Skogvaktaren Mickel Jönsson i Tenhult hans barn och barnbarn.1992/93:193-199
Nils Eriksson ca 1646-99 skogsvakare Baggebo2009:1-216fWickström Ingemar: Släkten Hök från Kävsjö20093-23
Nils Eskilsson skogvaktare1992:3-4197Stille Per: Skogvaktaren Mickel Jönsson i Tenhult hans barn och barnbarn.1992/93:193-199
Nils Jönsson Folkestorp Hedeskoga1964:2173Lundblad Maja: Antavla för flygkadetten Åke Stensson Lundblad (1916-1939).1964/65:95-174
Nils Lassesson i St Skärmnäs Brunskog1951:2229Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Nils Månsson i L Skärmnäs Brunskog1951:2229Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Nils Persson i St Skärmnäs Brunskog1951:2234Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Nils Torkelsson Skoglösa Önnestad rusthållare1960:2110Nyförvärv till samlingarna.1960/61:108-119

381 sökträffar
Förra 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 Nästa

Sökbart register till Genealogiska Föreningens tidskrift Släkt och Hävd från 1950 samt Svensk Genealogisk Tidskrift 2007-2011:nr 2
Databasen innehåller ca 100 000 poster.

Sök på: namn, titel, yrke, årtal, ort (testa olika kombinationer):

 

– Informationen är för det mesta registrerad i följande format efternamn + förnamn + patronymikon t ex:
  "Anders Gustaf Andersson f 1817 torpare"
  "Anna Bertilsdotter 1654-1736 g m Lars Abrahamsson"
  "Bagge Per Nilsson soldat"
  -dotter finns ofta skrivet som -dtr och sökes bäst med t ex Andersd%r för att få med båda sätten.
OBS. Vill du testa sökning av år för födelse skriv enbart f och årtal, för dödsår skriv d och för giftermål skriv g eller g m. 


Sök på: artikel eller författare:

 

Författare är registrerade i format: efternamn förnamn
Sök i den ordningen, t ex Möller Pontus, Hellerström Erik osv. Alternativt sök enbart på efternamn.
Vid klick på SoH och SGT-länkarna nedan når du författar- och artikelförteckning per årtionde.
 


Sök på häfte: t ex 1954:2-3, 1970:1 osv

 

T ex genom att skriva 1970:1 kan du se vilka artiklar och namn som finns med i häftet.
SGT har SGT förkortningen framför häftet t ex SGT 2007 (OBS Mellanslag mellan SGT och året när du söker), Släkt och Hävd har inget framför häftets nummer.
 


Vid sökning kan %-tecken användas som ersättning för flera bokstäver mitt i ett ord. Användbart vid oklar stavning eller t ex vid Andersd%r. I övrigt är endast siffror och bokstäver tillåtna vid sökning.
 
Fakta om databasen
Databasen innehåller alla namn som finns i Genealogiska Föreningens tidskrift Släkt och Hävd mellan 1950-2012: nr 2 samt alla namn som finns i Svensk Genealogisk Tidskrift från starten 2007 till 2011: nr 1. SGT ges ut av Genealogiska Föreningen sedan jan 2016,
Uppdatering av registret pågår.

 

 

 

 

 

 

 

©  Genealogiska Föreningen