Genealogi – i går och i morgon

Genealogiskt symposium söndagen den 3 september 2023 kl 10.00 – 14.30.

Genealogi – släktforskning – befinner sig mitt i en spännande utveckling. Dagens symposium ägnas åt både tillbakablickar och framtidsglimtar.

Det årliga genealogiska symposiet anordnat av Riddarhuset i samarbete med Genealogiska Föreningen har i år titeln Genealogi – i går och i morgon. Symposiet äger rum i Riddarhussalen men man kan även delta digitalt via Zoom-länk.
Uppehåll görs för lunch på valfri plats. Föredragen spelas in och kommer att vara tillgängliga efter evenemanget. Deltagandet är kostnadsfritt.

Moderator: Michael Lundholm

Program

Kl. 10.05           Michael Lundholm, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och fritidssläktforskare: Källkritik i släktforskningen – igår, idag och imorgon.

Kl. 10.35           David Haskiya, enhetshef för Digitala användarmöten, Riksarkivet: Artificiella intelligenser i arkiven, om Riksarkivets utveckling av Handwritten Text Recognition (HTR)-modeller, som kan läsa handskriven svensk text från 1600-talet till tidigt 1900-tal samt digitala forskningsassistenter.

Kl 11.05            Rebecka Lennartsson, forskningschef vid Stockholms Stadsmuseum och projektledare för projektet Stadens ansikten. Visuell kultur och social struktur i Stockholm 1880–1930, ett forskningsprojekt som handlar om identifiering av personer på fotografier med hjälp av ansiktsigenkänning.

Kl. 11.35           Jan Aronson, vd för Arkiv Digital AD AB, om det företagets utveckling och betydelse, nyheter för användarna och vad företaget vill framöver.

Kl. 12.05           Lunch

Kl. 13.35           Thomas Fürth, ordförande för Genealogiska Föreningen: Trender i släktforskningen. Om Genealogiska Föreningen och släktforskningen förr, nu och inför framtiden.

Kl. 14.05           Magnus Bäckmark, riddarhusgenealog: Riddarhusets kvartstusenåriga genealogiska arbete.

Kl. 14.30           Avslutning

Varmt välkomna!