Sökregister för SoH och SGT

Namnregister

Sökresultat

PrefixNamnHäfteSidaArtikelVolymSidorna
Adamsson Maja Stina Karlskoga f. 1779 d. 1858SGT 2009:272Thorsell Elisabeth: Skådespelaren Sven Lindbergs anorSGT 200968-86
Almgren Erik skogsförvaltare1962:3173Hellerström Erik: Anteckningar om släkten Wallroth Selma Lagerlöfs mödernesläkt.1962/63:166-173
Amund Olofsson i Drögsnäs Brunskog1951:2238Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Anders Andersson arrendator Kårböleskog1965:2-3429,431Näsström Yngve: En nyupptäckt gren av släkten Bröijer (Rosenbröijer).1964/65:429-432
Anders Bertilsson Högaskog1984:3-4210Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten.1984/85:210-215
Anders Claesson i Lerhol Brunskog1951:2236,238Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Anders Hindrichsson f 170. i Karlskoga1994:3-4144Kjelldorff Bertil I.W.: Släkterna Hero/Herou i tidiga led.1994/95:137-183
Anders Jansson i Lerhol Brunskog1951:2224-226Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Anders Joensson i L Skärmnäs Brunskog1951:2236-238Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Anders Jönsson Västanå o Hovaskog1954:2-3104Almqvist Sven: Smålandssläkten Almqvists ursprung.1954/55:89-107
Anders Nilsson bonde Kårböleskog1965:2-3429fNäsström Yngve: En nyupptäckt gren av släkten Bröijer (Rosenbröijer).1964/65:429-432
Anders Nilsson i St Skärmnäs Brunskog1951:2225,227Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Anders Nilsson ryttare Grönskog1972:1 och 2-348Frenning Helmer: Anna och Magnus Frennings sydskånska anor deras farfars fars och morfars fars anor.1972/73:25-65, 95-130
Anders Olsson i Gryttom Brunskog1951:2227Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Anders Persson Gunnarskog1993:1307Frågor.1992/93:305-311
Anders Persson i St Skärmnäs Brunskog (d 1695)1951:2231Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Anders Persson i St Skärmnäs Brunskog (d l755)1951:2225,227Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Anders Stensson i Gryttom Brunskog1951:2232Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Anders kh i Blomskog1956:134Collmar Magnus: En kyrkoherdelängd från Skara stift 1544.1956/57:28-34
Andersson Carl Wilhelm 1869-1947 Degerbyn Värmskog2000:267,165Gillingstam Hans: En illegitim gren av den skånsk-norrländska släkten Svenonius200065-68
Andersson Simon hemmansägare Skog1964:3226Falkman Thyra: Släkten Falkman från Eksjö med släktgren Modensvärd.1964/65:211-245
Apelskog Nils handlande1964:2156Lundblad Maja: Antavla för flygkadetten Åke Stensson Lundblad (1916-1939).1964/65:95-174
Apelskogh Anna Sopia g Mellberg1996:2125Frågor.1996/97:123-126
Apelskogh Jonas d 1698 befallningsman1996:2125Frågor.1996/97:123-126
Areskog Magnus 1772-1829 rådman1971:1196Zielfelt Lennart: Adel - och några med dem befryndade. Präster. Borgare. Bönder.1970/71:178-202
Arne Eriksson i St Skärmnäs Brunskog1951:2229Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Arne Halfvarsson i Gryttom Brunskog1951:2232Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Arne Stensson i Gryttom Brunskog1951:2237,238Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Arreskow-Areschoug-Areskoug-Areskog släktförening o dess styrelse1964:158Släktföreningsnytt.1964/65:56-58
Asmund Andersson i Kåsentorp skogvaktare2001:4381Kuschner Jonas: Fogden och lagläsaren Gunne Arvidsson i Kåsentorp och hans släkt.2001348-385
Axelsson Axel Sixten 1897-1971 Skoghall Hammarö2000:267Gillingstam Hans: En illegitim gren av den skånsk-norrländska släkten Svenonius200065-68
Axelsson Sven Gustaf 1906-1966 Skoghall2000:267Gillingstam Hans: En illegitim gren av den skånsk-norrländska släkten Svenonius200065-68
vonBecker Helena g Skogh1995:1321Frågor.1994/95:320-323
vonBecker Helena g Skogh1995:3-4520Svar på frågor.1994/95:520
vonBeckern (Beckert) Greta Lena g Skogh1951:2251Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten.1950/51:247-255
Bengt Asmundsson i Tisselskog1995:2395Svar på frågor.1994/95:393-396
Bengt Ersson i Föske Brunskog1951:2229Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Bengt Månsson i Spångdalen Brunskog1951:2235Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Bengt Olofsson i Berga Brunskog1951:2234Asplund Lars: Min mors antavla.1950/51:224-239
Björkholm August Björskog1983:1295Björkholm Georg: Hans Gran - en karolinsk ryttare.1982/83:291-295

381 sökträffar
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa

Sökbart register till Genealogiska Föreningens tidskrift Släkt och Hävd från 1950 samt Svensk Genealogisk Tidskrift 2007-2011:nr 2
Databasen innehåller ca 100 000 poster.

Sök på: namn, titel, yrke, årtal, ort (testa olika kombinationer):

 

– Informationen är för det mesta registrerad i följande format efternamn + förnamn + patronymikon t ex:
”Anders Gustaf Andersson f 1817 torpare”
”Anna Bertilsdotter 1654-1736 g m Lars Abrahamsson”
”Bagge Per Nilsson soldat”
-dotter finns ofta skrivet som -dtr och sökes bäst med t ex Andersd%r för att få med båda sätten.
OBS. Vill du testa sökning av år för födelse skriv enbart f och årtal, för dödsår skriv d och för giftermål skriv g eller g m. 


Sök på: artikel eller författare:

 

Författare är registrerade i format: efternamn förnamn
Sök i den ordningen, t ex Möller Pontus, Hellerström Erik osv. Alternativt sök enbart på efternamn.
Vid klick på SoH och SGT-länkarna nedan når du författar- och artikelförteckning per årtionde.


Sök på häfte: t ex 1954:2-3, 1970:1 osv

 

T ex genom att skriva 1970:1 kan du se vilka artiklar och namn som finns med i häftet.
SGT har SGT förkortningen framför häftet t ex SGT 2007 (OBS Mellanslag mellan SGT och året när du söker), Släkt och Hävd har inget framför häftets nummer.


Vid sökning kan %-tecken användas som ersättning för flera bokstäver mitt i ett ord. Användbart vid oklar stavning eller t ex vid Andersd%r. I övrigt är endast siffror och bokstäver tillåtna vid sökning.

Fakta om databasen
Databasen innehåller alla namn som finns i Genealogiska Föreningens tidskrift Släkt och Hävd mellan 1950-2012: nr 2 samt alla namn som finns i Svensk Genealogisk Tidskrift från starten 2007 till 2011: nr 1. SGT ges ut av Genealogiska Föreningen sedan jan 2016,
Uppdatering av registret pågår.

©  Genealogiska Föreningen