Släktforskning med DNA 24 april 18.00

Utvalda

För dig som redan gjort ett test. Har du frågor på vad du kan utläsa ur ditt DNA test?

Kom till Genealogiska Föreningen torsdagen den 24 april kl 18.00

Efter kaffet får vi lära oss mer om ADSA och hur du med detta hjälpmedel kan få en översikt över dina släktgrupper. Begränsat antal platser. Anmälan senast 21 april till arrangemang@genealogi.net

Välkommen!

Bouppteckningsregistret för Östergötland är publicerat

Två uppgraderingar har gjorts vad gäller våra webbregister:

1. Sökningen i registren för tidskrifterna Släkt och Hävd (SoH) och Svensk Genealogisk Tidskrift (SGT) är nu placerad direkt på vår öppna sida under fliken ”Släktnamn”. Registret för SGT är även kompletterat, vilket innebär att ytterligare drygt 600 namn/poster är sökbara i registret. Arbetet att fylla på registret pågår nu successivt. Gå direkt till söksidan.

2. På vår medlemssida har vi lagt ut det efterfrågade Bouppteckningsregistret för Östergötland. Du kan söka bland nära 194 000 personer i registret. Namnen kommer från ingresser för bouppteckningar mellan åren 1735-1835 – fördelade mellan 28 härader.

Ta med din fråga – 3 april

Torsdagen den 3 april är det dags för det andra släktcaféet på temat: “Ta med din fråga”.
Senast den 23 mars vill vi ha din frågeställning som vi tillsammans går igenom på mötet. Det kan vara vilken typ av fråga som helst som t ex en borttappad person eller om du vill ha idéer på hur du ska komma vidare i sökandet efter någons ursprung. Det är alltså öppet för allt från de enklaste problemen till de svårare. Några av GFs släktforskare förbereder och vi ger tips och idéer på mötet.
Skicka in din fråga till arrangemang(at)genealogi.net. Alla hälsas välkomna och det behövs ingen föranmälan.

Släktforskningens dag 15 mars

Välkomna till Genealogiska Föreningen på Släktforskningens Dag den 15 mars kl 11-15.

Föredrag om släktforskning i Norge och Finland. Kaffeservering och visning av samlingarna. Möjlighet till egen forskning eller med hjälp av våra kunniga funktionärer.
Årets tema på Släktforskningens dag är porträttet i släktforskningen. Vi visar och berättar om en samling porträttfoton från Aminoffska samlingen som finns i GFs arkiv. Visning av porträtten sker hela dagen.

Föredrag:
11.00 Niels Hegge berättar om hur man släktforskar i Norge
13.00 Ritva Winter berättar om hur man släktforskar i Finland

Varmt välkomna!