Workshop om släktfoton 12 september

Boken Familjebilder

Boken Familjebilder

Välkommen och ta gärna med egna originalbilder! Björn Axel Johansson berättar om fotografier under olika tidsperioder och leder en workshop med de bilder som vi deltagare tagit med oss. Signering och försäljning av stora boken Familjebilder som Björn producerat.

Tid: Lördagen den 12 september. Workshopen äger rum 10-15. Föreläsningen börjar klockan 11.00.

Den 31 juni publicerades en understreckare i SvD skriven av Björn Axel Johansson: Bygdefotografen på väg ut ur skuggan.

Boken handlar om familjebilder, de som finns i våra album, på hemmens väggar, i mormors bokhylla eller i kofferten på vinden. Varje decennium under perioden 1840-2000 har ett eget kapitel i boken.

Släktforskardagar i Tyskland

gothabild. Klicka för förstoringDen 2-4 oktober är det dags för 2015 års tyska släktforskardagar – Deutscher Genealogentag in Gotha. Ingen svensk förening ställer ut men däremot blir ett hyggligt antal föreningar representerade. Från svenska G-gruppen deltar två personer som båda föreläser:

1. Gustaf Eichbaum (boende i Kassel) föreläser på svenska om släktforskning i Tyskland.
2. Gustaf von Gertten föreläser på tyska om egen släkt.

Släktforskardagarna 29-30 augusti i Nyköping

Årets Släktforskardagar äger rum sista helgen i augusti. GF är med och vi finns i monter nr 40, se bild nedan.

Som nya produkter tar vi med dvd:n Släkt och Hävd 2, som innehåller sökbara artiklar från SoH mellan åren 1950 och 2009 inklusive GFs första Medlemsblad från åren 1934 till och med 1949. Vi har också digitaliserat 7:e upplagan av Alf Åbergs bok Läsning av gamla handstilar, som bland annat ger stöd vid tolkning av handstilar från 1600- och 1700-talen. På grund av evenemanget i Nyköping håller GFs Arkiv och Bibliotek stängt fredagen den 28 augusti.

Mer information om arrangemang och föredrag under Släktforskardagarna: www.sfd2015.se.

Tipsa gärna dina vänner, som ännu inte är medlemmar i GF, att göra ett besök i vår monter. Fina medlemserbjudanden kommer att finnas för nya medlemmar.

monterbild

Johan Bures släktbok är utsedd till årets släktbok

BuredvcoverJohan Bures släktbok är en dvd som bygger på en släktbok skriven av Johan Bure för cirka 400 år sedan. Sveriges Släktforskarförbund har nu utsett dvd:n som första vinnaren av det nya priset Årets släktbok!
Urban Sikeborg är huvudförfattare av innehållet i den moderna versionen som dvd. Utöver avskrifter från Johans texter har Urban producerat en mängd kommentarer och över 500 sidor med fördjupande artiklar om Johan Bure, Bureätten och själva släktboken.

Johan Bures släktbok är unik – dels är det den första större icke-adliga släktboken, dels bygger den på intervjuer med släktingar och dels behandlar den alla människor lika oavsett om det rör sig om kön eller position i samhället – även oäkta barn ingår.

Dvd:n innehåller en sökbar databas med över 3 000 personakter kompletterad med fotografier av de skrifter som behandlas. Läs mer om Johan Bures släktbok.