Släktforskning med DNA 24 april 18.00

För dig som redan gjort ett test. Har du frågor på vad du kan utläsa ur ditt DNA test?

Kom till Genealogiska Föreningen torsdagen den 24 april kl 18.00

Efter kaffet får vi lära oss mer om ADSA och hur du med detta hjälpmedel kan få en översikt över dina släktgrupper. Begränsat antal platser. Anmälan senast 21 april till arrangemang@genealogi.net

Välkommen!

Bouppteckningsregistret för Östergötland är publicerat

Två uppgraderingar har gjorts vad gäller våra webbregister:

1. Sökningen i registren för tidskrifterna Släkt och Hävd (SoH) och Svensk Genealogisk Tidskrift (SGT) är nu placerad direkt på vår öppna sida under fliken ”Släktnamn”. Registret för SGT är även kompletterat, vilket innebär att ytterligare drygt 600 namn/poster är sökbara i registret. Arbetet att fylla på registret pågår nu successivt. Gå direkt till söksidan.

2. På vår medlemssida har vi lagt ut det efterfrågade Bouppteckningsregistret för Östergötland. Du kan söka bland nära 194 000 personer i registret. Namnen kommer från ingresser för bouppteckningar mellan åren 1735-1835 – fördelade mellan 28 härader.

Föranmälan årsmöteslunch

Efter Genealogiska Föreningens årsmöte serveras lunch i KB:s nyrenoverade restaurang Sumlen: paj med sallad, öl/vatten, smör och bröd samt kaffe och kaka.

Föranmälan är nödvändig och görs genom att sätta in 120 kr på GFs plusgiro 83 84 95-0 senast den 1 april. Önskemål om vegetarisk paj måste anmälas till GF via e-post gf(at) genealogi.net.
(Observera det korrekta plusgirokontot då fel slutsiffra angavs i Släkt och Hävd)