Släktforskningsprogram (10/12)

De flesta registrerar sin forskning i ett program – men vilket ska man välja? Det finns en hel djungel av alternativ, och de skiljer sig åt på flera sätt. Under vår temadag presenterar vi kort några av de vanligaste programmen för både PC och Mac. Efteråt finns möjlighet att ställa frågor och få konkreta tips.

GF:s arkiv, bibliotek och datorsal är tillgängliga hela dagen för egen forskning.

Servering av kaffe, fika, korv m. bröd för den som blir sugen!

Varmt välkomna till årets sista GF-arrangemang!

bild

Flyktingmottagandet 1945-47 (tisdag 29/11)

I ett samarrangemang med Judiska släktforskningsföreningen i Sverige gästas vi av Mordechay Giloh, född i Sverige 1952 till polsk-judiska föräldrar som på olika sätt överlevde Förintelsen och hamnade i Sverige efter kriget. Sedan 1973 är han bosatt på Kibbutz Lavi i Israel. De senaste 8 åren har han ägnat sin fritid åt forskning om de cirka 20.000 överlevande som liksom hans mor kom till Sverige vid och strax efter krigsslutet.

Omhändertagandet av dessa flyktingar, och deras gradvisa utslussning i samhället, har bara sparsamt beskrivits i litteraturen. Föredraget kommer att basera sig på hur hans mors historia har utforskats, men avser mest att beskriva den generella processen ur flyktingarnas synvinkel.

Lars Hallberg från Riksarkivet finns också på plats för att berätta mer om vilka spår i arkiven som finns efter flyktingmottagandet.

Varmt välkomna! Föredraget börjar kl. 18.45. Kaffeservering och möjlighet till egen forskning i vårt arkiv, bibliotek och datorsal.

 

Flyktingmottagandet

Hösten sista registreringslördag 3/12

Lördagen 3/12 kl. 10-20 har vi höstens sista öppet-hus-registrering under tio timmar. Kom och titta in en stund, var med och registrera, lär dig handgreppen och gläds åt att lyfta fram historien ur svårtillgängliga arkivhandlingar. Du övar läsning av gammal handstil samtidigt som du ger andra forskare en möjlighet att hitta sina släktingar när du hjälper till att bygga upp det stora, sökbara namnregistret. Vi hjälps åt, lär varandra, vi fikar och äter smörgåsmat – vi umgås och har kul tillsammans.

skarmavbild-2016-11-21-kl-19-14-44I materialet gömmer sig värdefulla pusselbitar till vår släktforskning, ögonblicksbilder ur våra föregångares livsöden. Som exempel ”Den för begagnande af falskt pass m. m. med 24 dagars fängelse vid watten och bröd afstraffade och ärelöst dömde förre Sjöartilleristen Adam Carlberg, ärhållit tillstånd at afgå till Gefle, under föreläggande at innom Tre månader skaffa sig laga försvar vid äfventyr at eljest varda vid allmänna arbetsInrättningen instäld”. Notisen är hämtad från Blekinge läns landskanslis passjournal 29 juni 1820.

Vi finns tillgängliga för on-line-stöd till dig som inte kan komma förbi men ändå vill vara med och registrera. Skicka ett e-brev till inrikespass@genealogi.net om du är intresserad.