För DNA-aktiva 28 november

Utvalda

Lördag den 28 november klockan 11 har vi en träff för DNA-aktiva inom släktforskning. Magnus Bäckmark pratar om:
Hur kommer jag vidare efter att jag har gjort ett DNA-test i släktforskningssyfte?
Ta gärna med dina egna resultat/frågor.
Obs: Det här föredraget är för dig som har bekantat dig lite med DNA-metoderna och har gjort minst ett eget test. Föredraget kommer alltså inte att vara på fullständig nybörjarnivå.

Arkiv, bibliotek och datasal är öppna kl 10-15 den 28:e. Kaffeservering finns.

Glädjande engagemang i registreringsarbetet

Söndagen 22 november gick höstens sista gemensamma registreringsdag av stapeln. Vi gläds framför allt åt det ökande engagemanget för registreringsarbetet och att fler vågar sig på att försöka. Av tolv timmars gemensam registrering av så kallade passjournaler (med gott om utrymme för fikapauser, socialt umgänge och andra aktiviteter så som det sig bör på en söndag!) blev resultatet en ökning med inte mindre än 817 poster i personregistret till Inrikes pass. Fascinerande är att vi så nära ”slog” resultatet från registreringsdagen i maj (800 poster).

Den främsta orsaken till detta, och en orsak som är glädjande, är att vi var många. I lokalen fem personer, varav fyra erfarna och en som provade på för första gången, samt från hemmaplan fyra personer, också där både rutinerade och de som var nya i registreringsarbetet. Inalles blir detta nio aktiva medlemmar under dagen.

Skärmavbild 2015-11-23 kl. 12.13.15Med så många olika registrerare blev det också spännande nya tillägg. Här följer tre små exempel från dagens registreringar, dels med snirklig 1700-talsstil och dels med mer lättläst välskrift från 1820- och 30-talen. Bruksbokhållaren Hans Möller erhöll den 10 januari 1760 sitt pass för resa Göteborg-Örebro efter att ha ”uttjent dess ådömde Fästnings arbete på Carlstens Fästning”. Skärmavbild 2015-11-23 kl. 12.14.36 Lumpsamlaren Joh: Hyttring erhöll vid landskansliet i Linköping den 15 september 1827 sitt 3-månaders pass så att han under återstoden av året kunde vandra runt i länet och samla lumpor åt Tannefors pappersbruk för deras papperstillverkning. Skärmavbild 2015-11-23 kl. 12.29.02 Och så var det den kände skotske professorn – även känd som den moderna geologins fader – Charles Lyel, som en sommardag 1834, 36 år gammal, från Köpenhamn steg i land i Malmö och där erhöll ett svenskt inrikes pass för vidare resa till Stockholm.

Ett stort tack till alla medverkande. Nu ser vi närmast fram emot att runt nyår eller i januari nå gränsen 100 000 poster. Till våren återkommer vi med nya gemensamma registreringsdagar.

Registrerings-maraton söndag 22 november – möjligt oavsett var du bor!

Nu bjuder vi in alla intresserade till en tredje dag med namnregistrering från inrikes pass. Du kan vara med oavsett var i landet du bor. Vi har öppet i föreningens lokal i Huvudsta från kl.10 och fram till kl. 20 på kvällen.

Du som inte kan eller vill titta förbi i egen hög person kan i stället i lugn och ro sitta hemma och delta i registreringsarbetet. För dig går det bra att under dagen få hjälp via telefon, Skype eller e-post. Skicka ett e-brev till inrikespass(at)genealogi.net om du är nyfiken.

Träffen har flera syften. Dels att vi har trevligt tillsammans, dels att vi får möjlighet att lära av varandra och sist, men inte minst, att den som vill får möjligheten att lära sig registreringsarbetet från grunden. Du är välkommen som novis. Vi som har hållit på ett tag hjälper gärna till och undervisar. Om du tycker det är svårt att läsa gammal handstil säg då till så letar vi reda på sidor som är prydligt skrivna. Det finns sådana!

Lathund
Denna gång finns en lathund – ett litet häfte i A5-format  – där nästan allting om registreringsarbetet står. Hör av dig till expeditionen så kan du få en hemskickad. Den finns också som pdf på medlemssidan under fliken Inrikes pass – Att registrera. (Länk dit om du är inloggad)

Vi hoppas på lika god anslutning som vid tidigare träffar. En glad tanke vid registreringsarbetet är att varje person jag registrerar kan utgöra en sökträff för en eller flera släktforskare och kanske till och med bidra till att lösa en släktforskargåta! Fler och fler sådana berättelser dyker nu upp.
För er som kommer till lokalen blir det  fika och smörgåsmat – varmt välkomna!

GF tar över Svensk Genealogisk Tidskrift

SGT_omslagGF och Svenska Genealogiska Samfundet (SGS) har träffat ett avtal som innebär att SGS överlåter Svensk Genealogisk Tidskrift (SGT) till GF från och med 1 januari 2016.
SGT är en släktforskartidskrift med inriktning att främja vetenskapliga metoder i släktforskningen.

Tidskriften har getts ut av SGS sedan 2007 och ska utkomma två gånger per år med en inlaga på 128 sidor. Enligt avtalet kommer GF att producera SGT under 2016 och 2017 som prenumerationstidskrift med samma omfång och inriktning som tidigare och med ambitionen att fortsätta utgivningen efter 2017.

GFs tidskrift Släkt och Hävd fortsätter att vara medlemsförmån för GF.

Tidskriften SGT innehåller artiklar om släktutredningar samt frågor om släktnätverk och sociala skyddsnät, forna tiders levnadsvillkor, ståndscirkulation, sjukdomar och dödlighet, rättsliga och religiösa normer med mera. Nuvarande redaktionsråd kommer att kvarstå samt redaktören Urban Sikeborg.